Antocha (Orimargula) brevifrurca hypopygium

Antocha (Orimargula) brevifrurca hypopygium