Rhipidia (Eurhipidia) hypopygium

Rhipidia (Eurhipidia) hypopygium