Antocha (Antocha) obtusa hypopygium

Antocha (Antocha) obtusa hypopygium