INDEX A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pesticide Toxicology Laboratory

ISU Entomology / Pesticide Toxicology Laboratory / Chironomidae

Chironomidae

Authors: Ali, Arshad
Journal, Volume, Year: Journal of Invertebrate Pathology, volume 38, 264-272, 1981