INDEX A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Department of Entomology

ISU Entomology / The Basic and Applied Biology of <em>Bacillus thuringiensis</em>: Myths and Reality

The Basic and Applied Biology of <em>Bacillus thuringiensis</em>: Myths and Reality

Brian A. Federici, Department of Entomology, University of California, Riverside, CA