INDEX A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Department of Entomology

ISU Entomology / Ambrosia fungi, mycangia and the evolution of agriculture in the Scolytinae and Platypodinae (Curculionidae)

Ambrosia fungi, mycangia and the evolution of agriculture in the Scolytinae and Platypodinae (Curculionidae)

Dr. Tom Harrington, Iowa State University, Department of Plant Pathology and Microbiology
Department of Entomology Seminar Series